Stegi Ljubljanske regije

Steg je lokalna skavtska enota (združuje skavte iz ene ali več sosednjih župnij). Ljubljanska regija združuje 33 stegov na območju ljubljanske nadškofije in novomeške škofije oziroma na območju Gorenjske, Notranjske in Dolenjske.

Tukaj so našteti vsi stegi ljubljanske regije s povezavami do njihovih spletnih strani.

Breznica 1 Ljubljana 5 (fb)
Brezovica1 Logatec 1
Cerknica 1 Loška dolina 1
Črnomelj 1 Moravče 1
Dobrepolje 1 Novo mesto 1
Dol - dolsko 1 Radovljica 1
Domžale 1 Ribnica 1
Grosuplje 1 Šenjernej 1
Homec 1 Škocjan - Turjak 1
Kamnik 1 Škofja Loka 1
Komenda 1 Škofljica 1
Kranj 1 Tržišče 1
Litija 1 Vrhnika 1
Ljubljana 1 Zagorje 1
Ljubljana 2 Železniki 1
Ljubljana 3 Žiri 1
Ljubljana 4